......................................................................................................................................................................................................................
Orange Fuzzballs

Orange Fuzzballs

Oil on Canvas

11” x 14”

2019

Pink Frills

Pink Frills

Oil on Canvas

6” x 6”

2019

Shrimp Orchid

Shrimp Orchid

8" x 10"

Oil on Canvas

2018

Cactus Plume

Cactus Plume

9" x 12"

Oil on Canvas

2018

Pink Bells

Pink Bells

Oil on Canvas

8” x10”

2018

Lords and Ladies

Lords and Ladies

Oil on Canvas

9” x 12”

2018

Anthurium

Anthurium

9" x 12"

Oil on Canvas 

2018


Spindly Frond

Spindly Frond

9" x 12"

Oil on Canvas

2018

Orange Fuzzballs

Oil on Canvas

11” x 14”

2019

Pink Frills

Oil on Canvas

6” x 6”

2019

Shrimp Orchid

8" x 10"

Oil on Canvas

2018

Cactus Plume

9" x 12"

Oil on Canvas

2018

Pink Bells

Oil on Canvas

8” x10”

2018

Lords and Ladies

Oil on Canvas

9” x 12”

2018

Anthurium

9" x 12"

Oil on Canvas 

2018


Spindly Frond

9" x 12"

Oil on Canvas

2018

Orange Fuzzballs
Pink Frills
Shrimp Orchid
Cactus Plume
Pink Bells
Lords and Ladies
Anthurium
Spindly Frond