......................................................................................................................................................................................................................
Sardines Provencal

Sardines Provencal

9" x 12"

Oil on Canvas

2018

Apero #1

Apero #1

20" x 26"

Oil on Yupo Paper

2018

Apero #2

Apero #2

20" x 26"

Oil on Yupo Paper

2018

Salad on the Rug

Salad on the Rug

9" x 12"

Oil on Canvas

2018

Summer Salad

Summer Salad

12" x 12"

Oil on Canvas

2017

Picnic Plums

Picnic Plums

11" x 14"

Oil on Canvas

2017

Watermelon

Watermelon

9" x 12"

Oil on Canvas

2018

DSCN9722.jpg
Pomelos

Pomelos

9" x 12"

Oil on Canvas 

2017

Farmer's Market, Santa Fe

Farmer's Market, Santa Fe

9" x 12"

Oil on Canvas

2018

Pickled Beets

Pickled Beets

9" x 12"

Oil on Canvas 

2017

Pickled Carrots

Pickled Carrots

9" x 12"

Oil on Canvas 

2017

Pickled Beans

Pickled Beans

9" x 12"

Oil on Canvas 

2017

DSCN9704.jpg

Sardines Provencal

9" x 12"

Oil on Canvas

2018

Apero #1

20" x 26"

Oil on Yupo Paper

2018

Apero #2

20" x 26"

Oil on Yupo Paper

2018

Salad on the Rug

9" x 12"

Oil on Canvas

2018

Summer Salad

12" x 12"

Oil on Canvas

2017

Picnic Plums

11" x 14"

Oil on Canvas

2017

Watermelon

9" x 12"

Oil on Canvas

2018

Pomelos

9" x 12"

Oil on Canvas 

2017

Farmer's Market, Santa Fe

9" x 12"

Oil on Canvas

2018

Pickled Beets

9" x 12"

Oil on Canvas 

2017

Pickled Carrots

9" x 12"

Oil on Canvas 

2017

Pickled Beans

9" x 12"

Oil on Canvas 

2017

Sardines Provencal
Apero #1
Apero #2
Salad on the Rug
Summer Salad
Picnic Plums
Watermelon
DSCN9722.jpg
Pomelos
Farmer's Market, Santa Fe
Pickled Beets
Pickled Carrots
Pickled Beans
DSCN9704.jpg